Comunicaţii multimedia (CMM)Domeniul multimedia este unul vast şi aflat într-o strânsă legătură cu un număr semnificativ de alte domenii.

Analizând întreg lanţul de producţie, prelucrare transmitere, livrare şî prezentare a conţinutului multimedia remarcăm succesiunea de blocuri specifice. Toate aceste vor fi tratate pe prin intermediul a două programe de masterat universitare, aflate într-o relaţie de complementaritate. Aceste două programe sunt Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON) şi respectiv Comunicaţii multimedia (CMM). Comunicaţii multimedia (CMM) are drept obiect studiul transportului conţinutului multimedia prin intermediul reţelelor de comunicaţii, în condiţii optime de calitate şi preţ, la care se adugă explorarea număr de aplicaţii specifice a crăror numitor comun este în special interactivitatea şi mobilitatea. Ne referim aici, de exemplu, la aplicaţii de tip videoconferinţă, IPTV, Multimedia pe terminale mobile, etc,


Putem astfel concluziona că misiunea programului de masterat universitar Comunicaţii Multimedia este să ofere absolventului o privire unitară, de ansamblu, asupra elementelor lanţului de comunicaţie implicat într-o aplicaţie multimedia.


Prin intermediul disciplinelor constituente, acesta permite obţinerea de cunoştinţe necesare privind producerea, achiziţia, prelucrarea, transportul, monitorizarea, prezentarea şi percepţia conţinutului multimedia în condiţiile asigurării calităţii şi securităţii serviciilor. Accentul este pus componenta audio-vizuală a comunicaţiei, urmărind să înzestreze absolventul cu abilităţi practice în specificarea, proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii pentru comunicaţii multimedia.


Organizat pe patru semestre şi avand drept particularitate contopirea domeniului comunicaţiilor cu specificul şi cerinţele aplicaţiilor multimedia, programul de studii universitare de masterat "Comunicaţii Multimedia" (introdus în anul 2009) are drept obiectiv principal oferirea unei priviri unitare de ansamblu asupra elementelor şi specificului lanţului de comunicaţii implicat în furnizarea unui serviciu multimedia. Prin intermediul disciplinelor predate se obţin cunostinţele necesare privind achiziţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, monitorizarea şi prezentarea conţinutului multimedia în condiţiile asigurării calităţii şi securităţii serviciilor. Absolventul acestui program de studii va fi înzestrat cu abilităţi practice în specificarea, proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii pentru comunicaţii şi terminale multimedia.

 

 

 

Design by promise.