Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Bine aŢi venit pe site-ul proiectului PROMISE !

Stimaţi studenţi! Pe data de 31 martie (joi), ora 10:00, în sala Aula (A500) din Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în cadrul "Zilei Portilor Deschise" a avut loc prezentarea noului pachet de Programe de Masterat cu bursă, oferite de proiectul PROMISE.

Concret, PROMISE introduce trei programe noi de studii universitare de masterat cu bursă:
    I. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
    II. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
    III. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
şi include dezvoltarea altor două programe de masterat cu bursă, aflate deja în derulare:
    IV - Tehnici avansate de imagistică digitală
    V - Comunicaţii multimedia

I. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON)
Desfăşurat pe parcursul a patru semestre, programul de studii universitare de masterat "Tehnologii Multimedia pentru Producţia de Conţinut în Domeniul Audiovizualului şi Comunicaţiilor" (introdus în anul 2011) are drept obiectiv principal pregătirea specialiştilor în inginerie de sunet şi imagine prin oferirea unui ansamblu bine echilibrat de cunoştinte teoretice fundamentale şi deprinderi practice privind toate etapele producţiei şi distributiei de conţinut multimedia. Sunt vizate: percepţia, captarea, inregistrarea, editarea, mixarea, masterizarea, codarea, impachetarea, prezentarea şi controlul conţinutului audio-vizual. Prin elementele tehnice si estetice specifice de "sound, image and light design" sunt vizate clase importante de aplicaţii multimedia: televiziune, cinematografie, radio, spectacole muzicale şi de teatru, material educaţional, jocuri şi divertisment.

Prezentarea detaliată a programului de masterat PCON şi Programa provizorie se găseşte aiciPrograma PCON.
__________

II. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei (BIOSINF)
Obiectivul principal al programului de Masterat "Tehnologii Multimedia în Aplicaţii de Biometrie şi Securitatea Informatiei" (introdus în anul 2011) este de a oferi studenţilor masteranzi, pe durata a patru semestre, cunostinţe de bază legate de analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor audio, vocal, a imaginilor şi secvenţelor video, precum şi cunostinţe aprofundate, teoretice şi practice, despre sisteme multimedia şi tehnologii biometrice (recunoasterea vorbitorului, a feţei, a expresiei şi trăsăturilor faciale, a gesturilor şi a semnăturii), cu aplicaţii în autentificare, expertiză criminalistică şi securitatea informaţiei (conţinut multimedia şi sisteme informatice).

Prezentarea detaliată a programului de masterat BIOSINF şi Programa se găseşte aiciPrograma BIOSINF.
__________

III. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale (TMAM)
Programul de masterat universitar "Tehnologii Multimedia pentru Aplicaţii Medicale" (introdus în anul 2011) are ca obiectiv pregătirea în patru semestre de ingineri specialităti în audiometrie şi suportul IT al actului medical, atat sub aspectele lor hardware, cat şi software. Cursurile şi aplicaţiile planificate în curricula programului oferă masteranzilor cunostinţe fundamentale şi un limbaj comun cu specialitătii din medicină, în particular din domeniul ORL, întregite de specializare în dezvoltare de sisteme software si hardware.

Prezentarea detaliată a programului de masterat TMAM şi Programa provizorie se găseşte aiciPrograma TMAM.
__________

IV. Tehnici avansate de imagistică digitală (TAID)
Programul de masterat universitar "Tehnici Avansate de Imagistică Digitală" (introdus în anul 2009) are ca obiectiv pregătirea în patru semestre de ingineri specialişti în prelucrarea, analiza şi utilizarea imaginilor digitale, atat sub aspectele lor hardware, cat şi software, tematică aflată la intersecţia domeniilor de studiu Electronică şi Telecomunicaţii şi respectiv Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Cursurile şi aplicaţiile planificate în curricula programului ghidează masteranzii de-a lungul întregului lanţ de prelucrare şi analiză a imaginilor digitale, de la achiziţie (dispozitive optice de captare a radiaţiei electromagnetice, circuite integrate de conversie digitală a radiaţiei), compunerea sistemelor hardware dedicate, teoria şi principiile prelucrării digitale a imaginilor şi suportul software necesar stocării, transmiterii, vizualizării, gestionării şi utilizării imaginilor şi a informaţiei conţinute in acestea.

Prezentarea detaliată a programului de masterat TAID şi Programa provizorie se găseşte aiciPrograma TAID.
__________

V. Comunicaţii multimedia (CMM)
Organizat pe patru semestre şi avand drept particularitate contopirea domeniului comunicaţiilor cu specificul şi cerinţele aplicaţiilor multimedia, programul de studii universitare de masterat "Comunicaţii Multimedia" (introdus în anul 2009) are drept obiectiv principal oferirea unei priviri unitare de ansamblu asupra elementelor şi specificului lanţului de comunicaţii implicat în furnizarea unui serviciu multimedia. Prin intermediul disciplinelor predate se obţin cunostinţele necesare privind achiziţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, monitorizarea şi prezentarea conţinutului multimedia în condiţiile asigurării calităţii şi securităţii serviciilor. Absolventul acestui program de studii va fi înzestrat cu abilităţi practice în specificarea, proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii pentru comunicaţii şi terminale multimedia.

Prezentarea detaliată a programului de masterat CMM şi Programa provizorie se găseşte aiciPrograma CMM.
__________