PCON (prezentare)


Programul de studii universitare de masterat Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor are ca misiune asumată pregătirea de ingineri de sunet şi ingineri de imagine:

  • Specialişti de suport avansat tehnic şi tehnologic pentru studiourile specializate în captarea, prelucrarea şi masterizarea sunetului şi a imaginilor digitale (cinematografie clasică şi digitală, studiouri de televiziune, case de producţie AV).

  • Specialişti de proiectare şi realizare de sisteme hardware/software integrate precum şi de suport tehnic avansat şi mentenaţă pentru producţia de conţinut digital. O pondere importantă este acordată dispozitivelor mobile de captare în teren (sunet şi/sau imagine), cu capacităţi imagistice de stocare de înaltă definiţie (aparate film şi TVHD digitale), sunet de înaltă definiţie şi relavanţă spaţială

Tematica se află la intersecţia domeniilor de studiu Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (ETC), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) precum şi Tehnologii şi Tehnici de producţie şi postproducţie de conţinut audiovizual - tangente competenţelor formate în secţiile de profil din facultăţile de artă cinematografică şi muzică.

Acest program de studii de master universitar reprezintă răspunsul conjugat al celor două unversităţi de prestigiu, UPB - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi respective UNATC – Universitatea Naţională de Artâ Teatrală şi Cinematografie, la solicitarea piaţei muncii din acest sector tematic, sector a cărei dezvoltare a devenit impresionantă, impulsionată fiind de penetrarea masivă a tehnologiei sunetului şi imaginii digitale în toate zonele societăţii şi industriei (de la camere de filmare digitale şi recordere de sunet mobile la distribuţia de conţinut AV pe canale extrem de diversificate - Digital cinema, TVHD, Internet etc).

Printr-o abordare multidisciplinară, programul de studii de masterat PCON îmbină armonios în tandemul imagine şi sunet cunoştinţe de electronică, teoria sistemeleor, tehnologia informaţiei, practici curente de studio film şi TV precum şi desfăşurari de evenimente multimedia complexe, oferind în ansablu, o formare aplicată şi la nivelul tehnologiei actuale.

Programul de studii universitare de masterat Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON) este coordonat de catedra Telecomunicaţii. El continuă studiile de licenţă de la oricare din programele de studii oferite de Facultăţile de Electronică şi Telecomunicaţii (din Bucureşti sau din alte centre universitare). Specificul distinct al acestui program de studii masterale este dat atât de caracterul său iterdisciplinar cât şi de oferta bogată şi variată de competenţe.

Trebuie remarcat că, în acelaşi timp, acest program de masterat nu este dedicat exclusiv absolvenţilor ETTI, fiind accesibil multor absolvenţi din universităţile politehnice din ţară, unde nu există încă o asemenea specializare masterală.