Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Zilele portilor deschise 2 - 2012


Program Prezentari Laboratoare:
 • Sala A308 Advanced Multimedia Lab. "AV Processing/Multimedia Systems" 10:00 - 12:00
 • Sala A304 Advanced Multimedia Lab. "Acoustic Experiments & Listening Room" 10:00 - 12:00
 • Sala B119 Studio Postsincron Mixare si Masterizare audio/video 14:00 - 16:00
 • Sala B029 Laborator de Tehnologii Biometrice 17:00 - 19:00
 • Sala B135A Laborator de Analiza si Prelucrarea Imaginilor 17:00 - 19:00

 • Admiterea la master 2012!


  Pentru absolventii cu diploma de inginer promotia iulie 2012, facultatile organizeaza inscrierea pentru concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat timp de 10 zile dupa terminarea sustinerii examenului de Licenta: 09-25 iulie 2012, intre orele 9.00 - 15.00.

  Pentru cei care participa la  inscrieri  in aceasta perioada se va face o reducere cu 25% a taxei de inscriere.

  A doua perioada de inscriere pentru concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat este 03-19 septembrie 2012, intre orele 9.00 - 15.00.

  Concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat se organizeaza intr-o singura sesiune, in perioada 20-21 septembrie 2012.

  Cuantumul taxei de inscriere este de 100 RON si a fost stabilit de catre Senatul UPB.

  In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locuri finantate de la buget au obligatia sa depuna pana la data de 24.09.2012 diploma de licenta/inginer in  original la secretariatul facultatii. Neprezentarea diplomei in original in termenul stabilit atrage neinmatricularea la facultatea respectiva a candidatului admis.


  Extras din: Metodologia privind Organizarea si Desfasurarea concursului de Admitere in Invatamantul Universitar de Master.  Zilele portilor deschise


  Studentii interesati sa urmeze un program de master inovator orientat pe domeniul ingineriei de sunet, imagini si al aplicatiilor multimedia sunt invitati si participe la activitatea Ziua Portilor Deschise organizata in cadrul proiectului PROMISE ID 61810. In cadrul aceste activitati se vor prezenta cele 5 programe de master dezvoltate in proiect si 5 laboratoare utilizate in desfasurarea activitatilor didactice.

  Program Prezentari Laboratoare:

  • Sala A308 Advanced Multimedia Lab. "AV Processing /Multimedia Systems" 10:00 - 12:00
  • Sala A304 Advanced Multimedia Lab. "Acoustic Experiments & Listening Room" 10:00 - 12:00
  • Sala B119 Studio Postsincron Mixare si Masterizare audio/video 14:00 - 16:00
  • Sala B029 Laborator de Tehnologii Biometrice B029 17:00 - 19:00
  • Sala B135A Laborator de analiza si prelucrarea imaginilor 17:00 - 19:00


  Admiterea la masterul PROMISE


  Pentru masterele PROMISE admiterea se face prin concurs unic la nivelul facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Concursul de admitere consta din doua probe:


  • Proba 1: examinarea dosarelor de concurs si considerarea mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenta;
  • Proba 2: examen scris, de tip test grila.

  Examenul scris de tip grila este unic pentru toate programele de masterat de aprofundare, cercetare sau interdisciplinare ale Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei si se va desfasura la data de 19 sau 20 septembrie 2011 (se va anunta ulterior) in salile din localul Leu.

  Zilele portilor deschise

  Stimaţi studenţi!
  Aţi avut ocazia, pe data de 31 martie (joi), ora 10:00, in sala A500 (aula) din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii şi Tehnologia Informaţiei sa participaţi la prezentarea noului pachet de Programe de Masterat cu bursa, oferite de proiectul PROMISE.  Se vor prezenta:
  • 3 programe de Masterat cu bursa:
   - Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor;
   - Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei;
   - Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale;
  • 2 Programe de Masterat actualizate, cu bursa:
   - Tehnici avansate de imagistică digitală;
   - Comunicaţii multimedia;

Vă asteptăm!
Conferinţa de lansare

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti vă invită la CONFERINŢA DE LANSARE a proiectului "Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia - PROMISE" .
Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Acesta introduce trei programe noi de studii universitare de masterat şi include dezvoltarea altor două programe aflate deja în derulare:
 • Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
 • Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
 • Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale Tehnici avansate de imagistică digitală Comunicaţii multimedia

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti coordonează derularea proiectului, având ca parteneri Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

CONFERINŢA DE LANSARE a avut loc pe data de 29.03.2011, ora 14:30, la Sala Senatului a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti.
Simpozion

"Corelarea programelor de master în domeniul ingineriei de sunet, imagine și aplicații multimedia cu cerințele pieței muncii de profil în România"