Admitere


Pentru anul scolar 2013/2014 candidatii admisi la masterul TMAM vor beneficia de burse de studiu prin programul PROMISE. Data examenului este 19 si 20 septembrie.

Programul de masterat se adreseaza absolventilor de licenta in urmatoarele domenii (incluzand toate programele/ specialitatile acestora):

  • Domeniul fundamental de stiinta, arta si cultura - Stiinte ingineresti:
    Domeniile de studii universitare de licenta: Inginerie electronica si telecomunicatii, Calculatoare si tehnologia informatiei, Stiinte ingineresti aplicate, Inginerie electrica, Ingineria sistemelor.

  • Domeniul fundamental de stiinta, arta si cultura - Arte:
    Domeniul de studii universitare de licenta: Cinematografie si media.

Pentru masterul TMAM admiterea se face prin concurs unic la nivelul facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Concursul de admitere consta din doua probe:

  • Proba 1: examinarea dosarelor de concurs si considerarea mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenta;
  • Proba 2: examen scris, de tip test grila.

Informatiile privind probele de concurs de admitere, precum si tematica si bibliografia disciplinelor respective pot fi gasite pe pagina facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

Examenul scris de tip grila este unic pentru toate programele de masterat de aprofundare, cercetare sau inter-disciplinare ale Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei si se va desfasura la data de 19 si 20 septembrie 2013 (se va anunta ulterior) in salile din localul Leu.

Inscrierea se va face la secretariatul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in perioadele 15-20 si 24-26 iulie (taxa de inscriere redusa cu 25%) sau 2-18 septembrie.

Repartizarea in aceste sali se face in functie de disciplinele de concurs alese de candidati la inscriere conform listelor de repartizare afisate. Durata examenului este de 2 ore, iar candidatii se vor prezenta in salile de examen la o ora ce va fi comunicata ulterior. Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate si legitimatia de concurs.

Admiterea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere (calculate conform Art. 27 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat in UPB), conform solicitarilor candidatilor admisi, exprimate in fisa de inscriere, si in limita numarului de locuri alocate fiecarui program de master (minim 20 de locuri, maxim 30 de locuri) si a numarului total de locuri anuntate initial pentru Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

Un program de master se va scolariza doar daca se va putea organiza o formatie de studiu potrivit reglementarilor. Daca numarul candidatilor admisi la un anumit program va fi mai mic decat numarul minim stabilit pentru formatia de studiu, respectivul program de studiu nu va putea fi scolarizat in anul universitar 2013/2014 si se va relua repartizarea candidatilor admisi.